Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2020-09-23

Imieniny: Bogusława, Liwiusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 323556
 • Do końca roku: 99 dni
 • Do wakacji: 275 dni

Logowanie

Zaloguj sięPomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Lider Zespołu : Daria Szefler

 • Bożena Rozwonkowska
 • Aleksandra Ptaszynska
 • Sławomira Pliszczyńska
 • Maria Topolewska
 • Justyna Obara
 • Anna Krzeszewska – logopeda

1. Zespół składa się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

2. Zespół zostaje utworzony dla ucznia:

 • Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
 • Opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

3. Pracę zespołu nadzoruje lider pracy zespołu

4. Zadania zespołu:

 • Zespół ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu
 • Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi. Ocena efektywności pomocy dotyczy danej formy pomocy. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem. Na podstawie oceny podejmuje się decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie, zespół tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny

6. Dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną zespół ustala plan działań wspierających. Plan działań wspierających zawiera cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy; zawiera działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; metody pracy z uczniem; zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; działania wspierające rodziców ucznia; zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb

8. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu

9. Osoby biorące udział w spotkaniu obowiązuje nieujawnianie spraw poruszanych na spotkaniu zespołu

Artykuły

Trening Zastępowania Agresji ART

2016-06-14

W bieżącym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Golubiu – Dobrzyniu przygotowała i przeprowadziła w naszej szkole cykl zajęć w ramach Treningu Zastępowania Agresji ART.

Czytaj więcej o: Trening Zastępowania Agresji ART